Bình bơm phun hóa chất dùng với hóa chất dạng bọt với các loại bình bơm phun hóa chất dùng với hóa chất dạng bọt IK Foam 1.5, bình bơm phun hóa chất dùng với hóa chất dạng bọt IK Foam Pro 2, bình phun hóa chất dùng với hóa chất dạng bọt IK Foam Pro 12 với khả năng tạo bọt dày, bền bỉ, sản phẩm chất lượng

Hiển thị kết quả duy nhất