Bình bơm phun hóa chất dùng với hóa chất kiềm như là bình bơm phun hóa chất dùng với hóa chất kiềm IK Alkaline 1.5, bình bơm phun hóa chất dùng với hóa chất kiềm IK Alkaline 9 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, làm sạch và khử trùng, ô tô…

Hiển thị kết quả duy nhất