Chất thấm ướt được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi Nước vệ sinh công nghiệp. Chất thấm ướt làm tăng tính liên kết của hóa chất và dụng dịch, tăng tính thấm ướt giúp việc điều chế, pha chế hóa chất được hiệu quả và nhanh chóng hơn. Chất thấm ướt được làm giảm sức căng của bề mặt phân cách giữa bột màu và nhựa, giúp cho việc hòa tan giữa các chất được hiệu quả, theo đúng yêu cầu sản xuất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.