Chất đổi độ pH được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi Nước vệ sinh công nghiệp. Chất đổi độ pH là chất được sử dụng rất nhiều cho các công việc cải tạo đất, cải tạo nước, dùng để điều chỉnh độ PH trong đất, nước, các loại hóa chất…về mức PH theo yêu cầu sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.