Phụ gia khử bọt ngành cao su chuyên dụng trong ngành sản xuất, chế xuất cao su, giúp ngăn chặn sự tạo bọt cao su. Phụ gia khử bọt ngành cao su được thêm vào trong quá trình lưu hóa bị phân tán không đều, giúp cho quá trình sản xuất cao su không bị lỗi. Phụ gia khử bọt ngành cao su hiệu quả cao, an toàn cho cao su tổng hợp và các dẫn xuất của nó.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.