Phụ gia khử bọt trong lên men và thực phẩm với hiệu quả tốt, chống và khử bọt trong quá trình lên men sinh học. Phụ gia khử bọt trong lên men và thực phẩm gồm các chất phá bọt trong lên men sinh học ECO-ZL E-403, chất Phá Bọt Trong Xử Lý Nước Thải Trong Lên Men ECO-ZL E-001, chất Phá bọt cho thực phẩm ECO-ZL E-406.

Hiển thị kết quả duy nhất