Chất phá bọt được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi Nước vệ sinh công nghiệp. Chất phá bọt là các hóa chất giúp phá bọt, ngăn sự tạo bọt trong các hoạt động sản xuất, xả thải của công nghiệp. Chất phá bọt được sử dụng nhiểu trong các công việc như xử lý nước thải, sản xuất thực phẩm, sản xuất các dung dịch, đồ đóng hộp, làm giấy… Chất phá bọt là chất không thể thiếu trong các ngành công nghiệp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.