Phụ gia phá bọt trong làm giấy là chất không thể thiếu trong quá sản xuất, chế xuất các loại giấy. Phụ gia phá bọt trong làm giấy ngăn chặn, phá bọt trong quá trình sản xuất, nhằm đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ cho giấy không bị dính vệt, bị phổng rộp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.