Phụ gia phá bọt trong ngành dệt may được dùng trong quá trình dệt may để xử lý khử bọt, giúp cho chất lượng và hình thức sản phẩm được hoàn thiện và chất lượng hơn. Phụ gia phá bọt trong ngành dệt may giúp cho việc  sản xuất trong ngành dệt may được nhanh và tốt hơn, xử lý nước thải in, nhuộm,dệt… với hiệu quả cao.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.