Phụ gia phá bọt trong ngành khai khoáng được sử dụng nhiều trong các ngành khai thác, chế xuất các loại khoáng sản. Phụ gia phá bọt trong ngành khai khoáng giúp khử và ngăn tạo bọt giúp cho việc khai thác được thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.