Phụ gia phá bọt trong ngành mỏ dầu được sử dụng trong ngành khai khoáng mỏ dầu, giúp khử và ngăn chặn bọt trong quá trình khai thác hoặc thăm dò dầu mỏ. Phụ gia phá bọt trong ngành mỏ dầu giúp cho việc khai thác hoặc thăm dò dầu mỏ diễn ra thuận lợi và hiệu suất cao hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.