Phụ gia phá bọt trong ngành sơn được sử dụng trong việc sản xuất, chế xuất sơn, giúp cho sơn không bị tạo bọt lớn trong quá trình sản xuất và sử dụng, bảo hành. Đảm bảo chất lượng cũng như tính năng của sơn được đảm bảo và dễ dàng bảo quản, sử dụng. Gồm Khử Bọt Dạng Không Silicon ECO-ZL E-107, Phá Bọt Cho Hệ Thống Sơn Dầu ECO-ZL E-83, Phá Bọt Trong Hệ Thống Sơn Nước ECO-ZL E-104.

Hiển thị kết quả duy nhất