Bộ mẫu kiểm tra bề mặt có độ thẩm thấu cao giúp phát hiện khe nứt, kiểm tra những lỗi nhỏ nhất trên mọi bề mặt, hình dạng sử dụng, giúp phát hiện ra lỗi bề mặt. Bộ mẫu kiểm tra bề mặt dễ dàng sử dụng và tiện lợi.

Hiển thị kết quả duy nhất