Lớp phủ silicone chống dính được nhập khẩu chính hãng và phân phối bởi Nước vệ sinh công nghiệp. Lớp phủ silicone chống dính là lớp lót dung cho các sản phẩm có phủ keo như bao thư lót keo, giấy, decal, label, các sản phẩm băng vệ sinh, băng cá nhân ngành dược, các sản phẩm có khả năng dính vào nhau cần được màng lót ở giữa để ngăn lại như sản phẩm cao su… Lớp phủ silicone chống dính được sử dụng để ngăn chặn khả năng dính vào nhau của các bề mặt có chất dính.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.